Статистика просмотров | Архив НУЦЗУ

Статистика просмотра документов. TOP 20

Название документаn
Гужва Д.   Професійна мотивація та життєві установки як інтегральна частина професійної спрямованості курсантів УЦЗУ 70
Лаврик Т.В.Мордюшенко С.М.   Мотиваційні аспекти професійної діяльності кінологів-рятувальників ДСНС України 27
Чернова О.Є.   Комунікативна компетентність як складова професійно важливих якостей оперативного працівника ОВС 27
Маляров М.В.   Фрактальний моніторинг земної поверхні з використанням математичного пакету MathCad. 25
Кравченко О.В.   Основні стратегії регуляції професійного стресу, корекція стресових станів 25
Соловйов С.Г.   Основні характеристики стратегічних комунікацій 25
Мовмига Н.Є.   Життєві домагання майбутніх правохоронців у життєвому та професійному самоздійсненні 25
Куц Ю.О.Лєрмонтова Ю.О.Труш О.О.   Інституційна система Європейського Союзу у галузі боротьби з катастрофами (частина 2) 23
Трегубов Д.Г.   Деструкція хімічних сполук стічних вод процесу коксування вугілля 23
Аветісян В.Г.Сенчихин Ю.Н.Тригуб В.В.   Організація аварійно-рятувальних робіт: Підручник. 22
Сенчихин Ю.Н.Сыровой В.В.   Порядок визначення граничної відстані подавання засобів ліквідації аварій і пожеж від основних та спеціальних пожежно-рятувальних машин. 21
Івашова Л.М.Шатрова К.І.   Вплив показників ЗЕД на розвиток транспортно-логістичної системи України в умовах євроінтеграції 21
Березовский А.И.Виноградов С.А.Дейнеко Н.В.Консуров Н. О.   Небезпечні та шкідливі чинники аварійно-рятувальних робіт на зруйнованих будівлях. 21
Маляров М.В.   Моніторинг змін природних територій з використанням просторових характеристик 21
Аветісян В.Г.Сенчихин Ю.Н.   Організація аварійно-рятувальних робіт на авіаційному транспорті: навч. посіб. 20
Чаплак Я.В.   Формування готовності психолога-практика до консультативної взаємодії 20
Овсяннікова Я.О.   Особливості професійно — психологічної підготовки працівників МНС 20
Іванова Н.Г.   Формування мотивації фахівця до діяльності в екстремальних умовах 20
Василенко С.В.   Психологічні основи управлінської взаємодії командира (начальника) з військовим колективом 19
Дончак А.М.   Розвиток емоційно-вольової стійкості військовослужбовців в ході підготовки до ведення бойових дій 19


© 2015 — 2020 Центр информационных технологий НУГЗУ