Статистика просмотров | Архив НУЦЗУ

Статистика просмотра документов. TOP 20

Название документаn
Гужва Д.   Професійна мотивація та життєві установки як інтегральна частина професійної спрямованості курсантів УЦЗУ 71
Киреев А.А.Колєнов О.М.   Исследование кинетики разрушения пен 50
Аветісян В.Г.Сенчихин Ю.Н.Тригуб В.В.   Організація аварійно-рятувальних робіт: Підручник. 49
Лефтеров В . О .   Історія становлення групових тренінгових методів навчання, розвитку і корекції 47
Болотських М.В.   Структурні компоненти психологічної стійкості керівника аварійно-рятувального підрозділу ДСНС України 47
Бурдаш А.Ю.Коровникова Н.И.Олейник В.В.   Дослідження складу пірофорних відкладень резервуару Якімівської нафтобази ВАТ «Запоріжнафтопродукт» 45
Бараннік В.А.   Сутність та завдання психологічного супроводу на стадії психологічної адаптації військовослужбовців служби за контрактом 45
Киреев А.А.Кириченко А.Д.   Исследование поведения терморасширяющися компонентов при термическом воздействии 44
Жерноклёв К.В.Киреев А.А.Сумцов Ю.О.   Оценка времени локализации верхового лесного пожара 43
Дєгтяр А.О.Соболь Р.Г.   Державне регулювання страхової діяльності у країнах ЄС 41
Васильев А.Б.Луценко Ю.В.Яровой Е.А.   Теоретичне обґрунтування взаємозв’язків параметрів при проектуванні термозахисного одягу 41
Куций О.А.   Види психологічного впливу удіяльності спеціалістів ризиконебезпечних професій 37
Землянська О.В.   Проблема інтелектуальної культури керівника підрозділу органу внутрішніх справ 36
Бородін О.Д.   Світовий досвід впливу держави на розвиток економіки 35
Макаренко П.В .   Теоретичне вивчення проблеми стресу в екстремальних умовах діяльності та психокорекція стресових станів. 34
Кистерный Ю.И.Корытченко К.В.Кудин Д.В.Сакун А.В.Хилько Ю.В.   Експериментальне дослідження прототипу газодетонаційної установки метання контейнерів з вогнегасними речовинами. 32
Цицей Р.М.   Інтерактивний компонент у структурі психологічного контакту психолога ДСНС із постраждалим в умовах надзвичайної ситуації 32
Калугин В.Д.Прусский А.В.   Оптимизация технических характеристик газового пожарного извещателя с полупроводниковым чувствительным элементом спиралевидного типа 32
Шевченко Р.І.   Аналіз сучасних тенденцій наукових досліджень в галузі моніторингу надзвичайних ситуацій 31
Григоренко А.Н.   Исследование эффективности огнезащиты древесины эпоксидными композициями с пониженной дымообразующей способностью 29


© 2015 — 2020 Центр информационных технологий НУГЗУ